חינה ושמחה- טלאמון לחינה

עיצוב תפאורה ותלבושות חינה